tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye
ŞAHSIMIZ HAKKINDA BAZI ÇEVRELERCE İDDÎA EDİLEN İFTİRALARA KARŞI NEŞRİNE MECBUR KALDIĞIMIZ BİR İHTAR

ŞAHSIMIZ HAKKINDA BAZI ÇEVRELERCE İDDÎA EDİLEN İFTİRALARA KARŞI NEŞRİNE MECBUR KALDIĞIMIZ BİR İHTAR

01.07.2024

Üstâd Bediüzzaman (ra) Hazretleri, hayatta iken hiçbir zaman şahsını nazara vermemiş, ferdiyyet, kutbiyyet, gavsiyyet gibi şahsî bir makam ve dava ile ortaya atılmamış; davanın, Kur’an ve Sünnet olduğunu nazara vermiş, Risale-i Nur vasıtasıyla bütün peygamberlerin davası olan altı erkan-ı imaniye, beş esasat-ı İslamiye ve usul-i hamseyi delillerle isbat etmiş; Risale-i Nur, Kur’an’ın malı ve manası olduğunu, dolayısıyla miri malı olduğunu beyan buyurmuştur.

Yazılan Sözler, …dava değil, dava içinde bürhandır.”[1]

Evet Üstâdımız, Kur’an’ın hâdimidir. O Zat, hizmetçiliği kabul etmiş, kendisine böyle bir makam vermiştir. Risâle-i Nûr talebelerinin en yüksek makam ve mertebesi de hizmetçiliktir. Kur’ân’ın, o müşiriyet makamının hizmetçiliğidir. Bunun dışında Risale-i Nur mesleğinde makam ve makâmât yoktur. Gavs, kutub gibi ünvanlar yoktur.

Mezkur kânunlara binâen bütün ömrümde söylediğim gibi tekrar derim ki:

Bizim davamız, sadece Kur’an’ın hizmetkârlığıdır; şu anda seksen yaşını geçmiş bulunmaktayım. Bütün hayatım boyunca “kutbiyyet, gavsiyyet, mehdiyyet” gibi bir makam sahibi olduğumu iddiâ etmediğim gibi benim hakkımda bu gibi makamları iddiâ edenlere dahi hakkımı helâl etmediğimi ifâde etmişim. Velev ki bir ders olsa derslerimize gelen herkes bunun şâhididir. Zira neredeyse her dersimizde bu meseleyi zikretmiş ve davamızın şahsiyyetçilik olmadığını ısrarla ihtâr etmişiz. Bînaenaleyh her kim hakkımızda “mehdilik dava ediyor” ithamında bulunsa veyahud “Molla Muhammed mehdidir” iddiasında bulunursa malum olsun ki bizim böyle bir davamız yoktur ve olamaz.

Müznib, pürkusur, münzevî yaşayan bir hadimü’l Kur’an.

Muhammed Doğan

[1] Mektubat, Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mesele/Mahrem bir suale cevabdır, s. 376.

Bu yazi 2564 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.222 sn. deSen
↑ Yukarı