tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Biz, Kur’ân’dan öyle âyetler indirmekteyiz ki; o, mü’minler için şifâ ve rahmettir; zâlimlerin ise yalnızca hüsrânını artırır.
(İsra, 17/82)
Hadîs-i Şeriflerden
Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.
(Buhârî, Rikâk 29)
Dualardan
Cenab-ı Hak, sizleri iki cihanda mes'ud eylesin, âmîn.
(Emirdağ Lahikası)
Vecîze
Şübheler, erkân-ı imaniyenin za’fından ileri geliyor.
Lem'alar
KAMUOYUNA BEYANAT

KAMUOYUNA BEYANAT

31.01.2023

Muhammed Doğan (Molla Muhammed El-Muşî El-Kersî) hocamızın avukatları tarafından yapılan açıklamadır:

Müvekkilimiz Muhammed Doğan 30.07.2020 tarihinde Nurmend sitesinde yer alan açıklamasında; gizli ve açık bazı FETÖ destekli kişilerin tahrikiyle şahsına, yazmış olduğu eserlerine ve devam ettiği hizmet-i Kuraniyeye medya vasıtasıyla ciddi hücumlar, iftiralar ve tezviratlar olduğundan malumatının bulunduğunu beyan etmiştir. Kendisinin hem münzevî şekilde yaşaması, hem göz ve kulak ma’luliyetinin bulunması, hem de takriben 60 senedir hayatını medrese usulüyle talebe yetiştirmeye, şu millet-i İslamiyye’nin inancının, itikadının, kitabullah ve sünnet-i Resulullah’a göre muhafaza edilmesi maksadıyla ilmi faaliyetlerde bulunmaya ve bunun için eser neşrine sarfettiği için, kendisine ve eserlerine karşı yapılan tüm bu itibar suikastlarına ve iftiralara; değil sadece bu zamanda, 60 seneye yaklaşan ilmi hayatının hiçbir döneminde cevap vermemiş, sabırla hep sükut etmiş, ve tüm Müslümanlara da sükutu tavsiye etmiştir.

Bununla birlikte, müvekkilimiz Muhammed Doğan hayatının her safhasında şu millet-i İslamiyye arasında tefrika ve hizibleşmeye yol açan “cı, ci, cılık, culuk” gibi hususi  örgütlerin tehlikesine işaret etmiş, bilhassa “Risale-i Nur okuma” adı altında açılan medreselerde dinin temel esasatı olan Kur’an, hadis ve fıkh-ı İslamî okunmadığı ve ta’lim edilmediği için Nurculuk cemiyetlerine girmediğini, kendisinin “Hâdimu’l Kur’an” sıfatından başka hiçbir sıfatı kabul etmediğini defaatle beyan etmiştir.

Müvekkilimiz Muhammed Doğan, şu millet-i İslamiyyenin inancı, akidesi, şeref ve haysiyyetiyle oynayan dış güçlere ve bunların başta FETÖ olmak üzere maşalarına karşı, hayatını ortaya koyarak ilmî ve manevî mukabelede bulunmak suretiyle, edille-i şer’iyyeden bir milim dahi ayrılmadan her biri bir tefsir-i Kur’aniyye hükmünde olan birçok eser neşretmiştir. Dost ve düşman herkesin tasdik ettiği bu zâhir hakikate rağmen, maatteessüf müvekkilimizin şahsı, dersleri ve neşrettiği eserler hakkında son zamanlarda bilhassa sosyal medya mecrasında çeşitli tezviratlar, yalan ve asılsız iftira kampanyaları artmış bulunmaktadır. Bu tazyikatın arkasında, sinsi bir şekilde hareket eden ve Muhammed Doğan hocamızın şahsıyla, eserleriyle, hukukuyla oynamayı kendilerine adeta bir meslek edinmiş bazı eski ve yeni Fetö ve zındıka maşaları ile, bu örgütlerin devlet kademeleri ve diğer cemaatler içerisine gizlenmiş bazı elemanlarının bulunduğu bilgimiz dahilindedir. Bu kişiler, bu şekilde tezviratla asılsız ve iftira niteliğinde paylaşımlar yaparak devlet erkanını müvekkilimiz Muhammed Doğan aleyhinde evhamlandırmak ve daha önceki gibi bir kumpas tertip etmek istemektedirler. Buna binaen Muhammed Doğan’ın avukatları olarak tarafımızca; başta Fetö ve onun gizli, açık, içte ve dıştaki tüm paydaşlarının; akaid-i imaniyye, esasat-ı islamiyye ve edille-i şeriyyeye muhalif bütün efkarını, fasid tevillerini, ümmeti tefrikaya, anarşiliğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyen gayrı meşru faaliyetlerini emsalsiz bir ilmî mücadele ve binlerce sayfa neşriyyatla zir-ü zeber eden müvekkilimiz Muhammed Doğan hakkında; devlet kademelerini, müslümanların hissiyatlarını ve kamuoyunu yanıltmak için yapılan tüm bu faaliyet ve girişimlerden haberdar olduğumuzu, devam eden tüm bu planlı saldırıların takipçisi olduğumuzu, bunların tarafımızca titizlikle tespit edildiğini hususiyetle belirtmek isteriz.

Son olarak unutulmamalıdır ki; müvekkilimiz Muhammed Doğan’ın altmış seneye varan ilmî ve bir nevi münzevî hayatı gayet şeffaf bir şekilde nazar-ı ammenin önündedir. Neşretmiş olduğu külliyat halindeki eserleri, tanınması ve bilinmesi için gayet kâfi ve yeterlidir. Kendisinin bizzat Fetö lideri tarafından doğrudan doğruya hedef gösterilerek imanî, islamî hakikatler ile bu hakikatlere hizmet eden vatanî değerler uğrunda hukuksuz şekilde hapse atılması itibariyle mazlumiyyeti ve haklılığı bütün açıklığıyla, devletin bütün kademelerince ve kamuoyunda bilinmekte olup, devletin en üst kademelerince de birçok kez bu dehşetli kumpas dile getirilmiştir. Ayrıca yapmış olduğu tüm dersler umuma açık olup, bu dersler sosyal medya kanallarından istifade-i ümmete arz edilmek üzere bizzat kendi sesiyle neşredilmektedir. Bu dersler başlı başına Muhammed Doğan’ı tanımak, tanıtmak ve esasat-ı islamiyye için yaptığı cehd-u gayreti bilmek için yeterlidir. Başta mal varlığı olmak üzere kendi hakkında çıkartılan ve önceki kumpas desisesinde bire bir kullanılan bütün iftiraların, yine bir kumpas tertibi olduğu, bu faaliyetlerde bulunan kişi ve grupların gizli bir komitenin emriyle devlet kademeleri içerisine yerleşmiş örgütlü bir yapı olduğu âşikardır. Müvekkilimiz Muhammed Doğan hakkında dile getirilen tüm bu iftiraların asılsız olduğu ve kendisine karşı bir kumpas olduğu yapılan yargılama neticesinde ortaya çıkmış, müvekkilimiz kendisi hakkında iddia edilen tüm asılsız iddia ve suçlamalardan beraat etmiş, kendisi hakkında bu asılsız kumpası tertip edenler ise en ağır şekilde tecziye edilmiş olmasına rağmen, aynı iddiaların yine dillendirilmesi ve müvekkilimiz aleyhinde yeniden bir karalama kampanyası yürütülmesinin anlamı çok açıktır.

Müvekkilimizin bizzat Fetö lideri tarafından hedef tahtasına oturtularak, kumpas yoluyla hapse atılıp canına kastedilmesinden sonra, aynı örgütün bu sefer devleti ele geçirmeye çalışmak istemesi ve silahlı darbeye teşebbüs etmesinden yola çıkarak, günümüzde aynı oyunun, aynı aktörler ve farklı figüranlarla yine sahnelenmeye çalışılmak istenmesi üzerine bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Muhammed Doğan’ın Avukatları

 

 

Bu yazi 1959 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.302 sn. deSen
↑ Yukarı