tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! (Siz, ekseriyetle dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, dünyadan daha hayırlıdır ve devamlıdır.) Ahiret hayatı ebedidir. Ehl-i iman hakkında cismani ve ruhani saadetleri camidir. Dünya hayatı ise fanidir. Elem ve kederden hali değildir.
(A’la, 87/16-17)
Hadîs-i Şeriflerden
Ey Ellahım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının zayi olmasından insanları şiddetle sakındırıyorum.
(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)
Dualardan
Ya İlâhî! Dünyâyı saran dinsizlik âfetinden İslâm Âlemi’ni ve yurdumuzu halâs eyle. Bu âfeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytândan ders alarak ehl-i îmâna saldıran zâlimleri, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ diyerek, izzet ve azametine havâle ediyoruz.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet âdi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar.
Şuâlar
SULARIN ARZI İSTİLA ETMESİNE ENGEL OLAN NEDİR?

SULARIN ARZI İSTİLA ETMESİNE ENGEL OLAN NEDİR?

30.09.2022

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

“Ellahü Tealâ, iki denizi birbirine gönderdi. Onlar da mülâki olurlar, lâkin aralarında mani vardır, birisi diğerine galebe etmez.”[1]

Bu ayet-i kerimesinde geçen بَرْزَخٌ tabirinden murad;

1. Ellah'ın kudretidir.

2. Ellah'ın kudreti ile vücuda gelen maddi bir engeldir.

3. Dünya ve ahiret arasındaki engeldir ki; bu da dünyanın eceli ve ömrüdür. Bu ecel gelmediği sürece, bu denizler ve sular birbirlerine karışmazlar. Ne vakit dünyanın eceli gelse, o zaman وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ve وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ  ayet-i kerimelerinin sarahatiyle bu denizler, izn-i İlahi ile birbirine karışarak bir deniz halini alırlar.

Hem bu ayet-i kerime ihtar eder ki; insanın meskeni olan kara unsurunun etrafı su ile çevrilidir ve bu sular birbirlerine mulaki olurlar. Toprak unsuru, bu suların arasında berzah gibidir. Eğer istila etmek tabiatında olan denizler, kudret-i İlahiyenin tasarrufunda olmasa idi, her taraftan gelen sular, karaları istila edeceklerdi. Kur’an’ın manevi tefsiri olan Risale-i Nur’un Şualar adlı eserinde, kudret-i Rabbaniyenin, karaları suların istilasından nasıl muhafaza ettiği şöyle izah edilmektedir:

“Hayatdarane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istilâ etmek fıtratında olan denizler, arzı kuşatıp, arz ile beraber gayet sür'atli bir surette bir senede yirmi beş bin senelik bir dairede koşturulduğu halde; ne dağılırlar, ne dökülürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Demek gayet kudretli ve azametli bir zâtın emriyle ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaza olurlar.”[2]

Şu ayet-i azime, tabiatınının gereği istila etmek olan su unsurunun nasıl hikmet ve adaletle tedbir ve idare edildiğini, irade ve kudret-i İlahiyeye nasıl ram olduğunu ifade etmekle beraber, sair unsurlara da işaret etmektedir. Çünkü denizlerin şu vaziyette tedbir ve idareleri, ancak Güneş ve Ay’ın intizamla deveranı, hava ve toprak unsurlarının teshiri ile olabilir. Demek bütün unsurları kabza-i tasarrufunda tutamayan bir kudret, denizleri teshir edemez ve denizlerdeki nimetlere malik olamaz.

Hem şu ayet, denizlerin icadındaki ni’met-i İlahiyeyi ihtar eder. Malumdur ki, Küre-i Arz’ın dörtte üçü sudur. Eğer sular ve suların mahzeni olan denizler olmasa idi, Arz’da hayat olmazdı.

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ “Muhakkak Cehennem, kafirleri kuşatmıştır.”[3] ayetinin tefsirinde İbn-i Kesir gibi bazı muhakkik alimler demişler ki: Bu ayet-i kerimede geçen جَهَنَّمَ tabirinden murad, ya bildiğimiz cehennemdir. Bu takdirde ayet, مُحَقَّقُ الْوُقُوعِ كَالْوَاقِعِ kaidesine binaen; istikikbalde cehennemin kafirleri ihata etmesi kesin ve muhakkak olduğundan, şu anda onları ihata etmiş gibi olduğunu beyan ediyor.

Veyahut ikinci bir te’vil şudur ki; bu ayette geçen cehennemden murad okyanuslardır. Suyun içinde ateş vardır. Hem hadisin nassıyla denizlerin altında dahi ateş mevcuddur. Bu ateş dolu denizler, şu anda dünyayı kaplamıştır. Cenab-ı Hak ne zaman isterse, o deniz ve okyanusları ateşlendirip kafirleri dünyada dahi onunla yakacaktır.

Evet, nev-i beşer, ne vakit Kur’an’ı dinlemezse, Cenab-ı Hak denizleri ateşlendirir ve beşere hücum ettirir. Çünkü denizlerin nizamının devamı, beşerin Kur’an’ın nizamına  itaat etmesine mütevakkıftır.

 

(Semendel Yayınlarından Rahman Suresi’nin Tefsiri Adlı Eserden Alınmıştır.)

 


[1] Rahman, 55:19-20.

[2] Şualar, 7. Şua, 4. Mertebe, s. 112.

[3] Tevbe 49 ; Ankebut 54

 

Bu yazi 907 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2022 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.024 sn. deSen
↑ Yukarı