tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! (Zat-ı uluhiyetime kasem ederim ki; sizin için, Cenab-ı Hak'kın rahmetini, O’nun mânevi huzuruna kavuşmayı ümid eden veya Ellah’ın gadabından ve ahiretin azabından korkan, Ellah'ı çokça zikreden kimseler için Resulullah pek mükemmel bir rehberdir, güzel bir örnektir.) Öyle ise herkes, o Yüce Peygamber’in sünnetine tabi olmalı ve O’nun yüksek ahlâkiyle ahlaklanmaya çalışmalıdır.
(Ahzab, 33/21)
Hadîs-i Şeriflerden
Sizden biriniz dua ettiğinde kesin bir ifadeyle dilekte bulunsun. ‘Ellah’ım! Dilersen bana ver.’ demesin. Çünkü Ellah’ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
(Buhari, Deavat, 21; Müslim, Zikir, 7)
Dualardan
Yâ Rabbî ve yâ Rabb-es Semavati Ve-l Aradîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey! Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimi bana müsahhar eyle! Ve matlubumu bana müsahhar kıl! Kur'ana ve imana hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur'a müsahhar yap! Ve bana ve ihvanıma iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver. Hazret-i Musa Aleyhisselâm'a denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm'a ateşi ve Hazret-i Davud Aleyhisselâm'a dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'a cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a Şems ve Kamer'i teshir ettiğin gibi, Risale-i Nur'a kalbleri ve akılları müsahhar kıl!.. Ve beni ve Risale-i Nur talebelerini, nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve Cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet-ül Firdevs'te mes'ud kıl! Âmîn, Âmîn, Âmîn.
(Lem'alar)
Vecîze
Kabir kapısında bekleyen bir adamın arkasındaki fâni dünyaya riyakârane bakması, acınacak bir hamakattır ve dehşet verici bir hasarettir.
Tarihçe-i Hayat
RAMAZAN AYI İLE ALÂKALI BAZI TAVSİYELER

RAMAZAN AYI İLE ALÂKALI BAZI TAVSİYELER

01.04.2022

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Azîz, Sıddık Kardeşlerim!

Ramazân-ı Şerîf Ayı, daha fazla ibâdetle meşgûl olmamız gereken feyizli ve bereketli bir mevsimdir. Bu sebeble bu mübârek ayda yapacağımız mühim ibâdetleri ve tarz-ı hareketimizi şöylece hülâsa etmekte fâide mülâhaza ediyorum:

1. Her gün Kur’an’ı, Hadîs’i ve Risale-i Nûr’un tefekkürî mes’elelerini okumakla vaktinizi değerlendirin.

2. Üç aylarda her gün bin defa لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ demek, âdet-i İslâmiyyedendir. Kelime-i tevhîdi günde bin defa okumaya gayret gösterin.

3. Geçmişte yaşayan sâdât ve ulemâ, böyle sıkıntılı zamanlarda حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ âyet-i kerimesini günde 450 defa okumuşlar. Üstâd Bedîüzzamân (ra) Hazretleri ise, günde 500 defa okumuştur. Mümkünse şu müşkilât-ı azîme içinde حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ âyet-i kerîmesini günde 500 defa tekrâr edin.

4. Kendi muhîtinizde birkaç kişi arasında taksîm etmek sûretiyle salât-ı tevrîciyeyi (salât-ı nâriyeyi) 4444 defa okumanızı, sizlere tavsiye ediyorum.

5. Akşam-Yatsı arasındaki evrâdı, Üstad Bedîüzzaman (ra) Hazretleri’nin eserlerinde izah ettiği şekilde mütefekkirâne okuyun.

6. Namazlarınızı câmide, cemaatle, vaktin evvelinde, ta’dîl-i erkâna riâyet ederek, huşû’ içinde kılmaya gayret gösterin.

7. Namaz tesbîhâtını ihmâl etmeyin.

8. Teheccüd namazına devam edin.

9. اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ي “Ellahım! Şübhesiz Sen, çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”[1] duasını sık sık tekrar edin.

10. Cümle arkadaşlarımı, müsbet harekete davet ediyorum. Yani, kendi mesleğinizin muhabbetiyle hareket edin. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkisi, tenkîdi, sizin fikrinize ve ilminize müdahale etmesin; onlarla meşgûl olmayın.

11. “Cürm ü hata bizimdir. Aff u kerem Senindir.” deyip dergâh-ı İlâhî’ye ilticâ edelim. Günahlarımızın affını isteyelim.

12. Şirket-i maneviye sırrıyla ibâdetlerimize, hayır ve hasenâtımıza birbirimizi ortak edelim. Husûsan hâlis niyetle yaptığınız ibâdâta, tesbîhâta, duânıza bir abd-i müflis olarak beni de idhâl etmenizi hâsseten rica ediyorum.

 Cenab-ı Hak, bu mübârek ayın feyiz ve bereketinden hissemizi ziyâde eylesin. Âmîn.

 

Hâdimü’l-Kur’ân

Muhammed DOĞAN

 


[1] Tirmizî, Deavât, 90. Bâb; Tirmizî, Dua, 5.

 

Bu yazi 1650 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2022 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.021 sn. deSen
↑ Yukarı