20 ZilHicce 1441
10 Ağustos 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Rabbinin rahmetinden, dalâlete düşenlerden başka kim ümit keser?
(Hicr, 15/56)
Hadîs-i Şeriflerden
Dikkat edin uyanık olun. Dünya ve içindeki tüm şeyler değersiz ve kıymetsiz olup lanetlenmiştir. Ancak Ellah’ı anmak, onun rızasına uygun şeyleri öğrenmek müstesnadır.
(Tirmizi ,Zühd 14)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i îmanı ve Risale-i Nur şâkirdlerini, bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Tarihçe-i Hayat)
Vecîze
İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak ve hâkim, hakaik-i Kur'aniye ve imaniye olacak.
Hutbe-i Şamiye

SOSYAL MEDYADA CEREYÂN EDEN MÜNAKAŞALARLA ALAKAM YOKTUR

30.07.2020

 

  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Azîz ahiret kardeşlerimiz ve  لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ deyip iman eden ihvânlarımız!

Şahsımızı, yazmış olduğumuz eserlerimizi ve yazılarımızı tenkîd edenler, medya vasıtasıyla bize hücûm edenler hakkında hiçbir şekilde konuşmayalım, müdafaa yoluna gitmeyelim, cevab vermeyelim, sükût edelim.  Unutmayalım ki her asırda, bahusus bu zamanda sükût, değil hasen; belki ahsendir. Bu, bütün ömrüm boyunca benim düsturumdur. Ben, sadece kendi dersimle meşgulüm.  Başkalarının ne tenkidiyle ne de takdiriyle meşgûl değilim.

Bu meyanda sosyal medyada cereyân eden ve Müslümanlar arasında nefret tohumlarını eken tartışmalarla, münakaşalarla ve boğuşmalarla ister lehte olsun, ister aleyhte olsun hiç birisiyle alakam yoktur ve hepsinden ârî ve beriyim.  Adımı taşıyan kitablarım ve resmî sitemizde yayınlanan derslerim ve yazılarımın dışında hiç bir yazıyla, tartışmayla veya olayla alakam yoktur ve bunların hiç birisine rızam da yoktur. Bundan böyle benim imzam, rızam ve haberim olmadan neşredilen şeylerden beriyim, bunlarla alakam yoktur.

Keza benim menfî ırkçılık, menfî solculuk, menfî sağcılıkla da alakam yoktur. Keza benim mehdilik ve benzeri bir davam da yoktur. Davam, sadece ve sadece Kur’an, Hadis, İcma-ı Ümmet, Kıyas-ı Fukaha ve bu asırda Kur’an’ın ma’nevi bir tefsîri olan Risale-i Nur’un hakîkatlerini ders vermektir.

Bu münâsebetle mü’min kardeşlerimin bayramını tebrik eder, bu bayramın Âlem-i İslâm hakkında hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim. 

 

Muhibb-i Muhlisiniz Hâdimu’l-Kur’an

Muhammed DOĞAN

 

Bu yazi 1157 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.018 sn.
↑ Yukarı