4 Sevval 1442
16 Mayıs 2021
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(O kimseler ki imân etmişler,) yani Hazret-i Muhammed (asm)’a indirilen vahy-i İlahinin tümünü birden kalben tasdik edip dil ile ikrar etmişler (ve imanlarına bir zulmü) herhangi bir şirki (bulaştırmamışlardır. İşte) asıl (korkudan) ebedî azaba düşme endişesinden (emin olmak, onlara) halis imâna sahip olan zatlara (aittir.) Onların istikballeri güven içindedir. (Ve hidâyete ermiş olanlar da onlardır.)
(En’am, 6/82)
Hadîs-i Şeriflerden
Alim bir kimsenin bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.
(Ebu Davud, İlim, 1; Tirmizi, İlim, 19)
Dualardan
Cenâb-ı Hak hâkimleri, adalet-i hakikiyeye muvaffak etsin, âmîn.
(Tarihçe-i Hayat)
Vecîze
Bu dünya bizi kovmadan evvel ve haydi dışarıya demeden, biz kemal-i izzetle, Ellah'a ısmarladık deyip izzetimizle bu fâni zevklerimizi bırakmalıyız.
Emirdağ Lâhikası

SOSYAL MEDYADA CEREYÂN EDEN MÜNAKAŞALARLA ALAKAM YOKTUR

30.07.2020

 

  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Azîz ahiret kardeşlerimiz ve  لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ deyip iman eden ihvânlarımız!

Şahsımızı, yazmış olduğumuz eserlerimizi ve yazılarımızı tenkîd edenler, medya vasıtasıyla bize hücûm edenler hakkında hiçbir şekilde konuşmayalım, müdafaa yoluna gitmeyelim, cevab vermeyelim, sükût edelim.  Unutmayalım ki her asırda, bahusus bu zamanda sükût, değil hasen; belki ahsendir. Bu, bütün ömrüm boyunca benim düsturumdur. Ben, sadece kendi dersimle meşgulüm.  Başkalarının ne tenkidiyle ne de takdiriyle meşgûl değilim.

Bu meyanda sosyal medyada cereyân eden ve Müslümanlar arasında nefret tohumlarını eken tartışmalarla, münakaşalarla ve boğuşmalarla ister lehte olsun, ister aleyhte olsun hiç birisiyle alakam yoktur ve hepsinden ârî ve beriyim.  Adımı taşıyan kitablarım ve resmî sitemizde yayınlanan derslerim ve yazılarımın dışında hiç bir yazıyla, tartışmayla veya olayla alakam yoktur ve bunların hiç birisine rızam da yoktur. Bundan böyle benim imzam, rızam ve haberim olmadan neşredilen şeylerden beriyim, bunlarla alakam yoktur.

Keza benim menfî ırkçılık, menfî solculuk, menfî sağcılıkla da alakam yoktur. Keza benim mehdilik ve benzeri bir davam da yoktur. Davam, sadece ve sadece Kur’an, Hadis, İcma-ı Ümmet, Kıyas-ı Fukaha ve bu asırda Kur’an’ın ma’nevi bir tefsîri olan Risale-i Nur’un hakîkatlerini ders vermektir.

Bu münâsebetle mü’min kardeşlerimin bayramını tebrik eder, bu bayramın Âlem-i İslâm hakkında hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim. 

 

Muhibb-i Muhlisiniz Hâdimu’l-Kur’an

Muhammed DOĞAN

 

Bu yazi 2176 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2021 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.017 sn.
↑ Yukarı