tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş doldururlar. Yakında onlar, alevli ateşe gireceklerdir.
(Nisa, 4/10)
Hadîs-i Şeriflerden
İkindinin farzından önce dört rekat sünnet kılan kimseye Ellah rahmet etsin.
(Ebu Davut, Tatavvu 8)
Dualardan
Ya İlâhî! Nefislerimize muti’ kulluk dâiresinde bulunmak müyesser buyur.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar, Hâlık-ı Külli Şey'e mahsustur.
Emirdağ Lâhikası

Molla Muhammed DOĞAN Hocamıza Yapılan Bir Talebe, O Zât'ın Vermiş Olduğu Cevâb

11.04.2020

E.K. isimli şahsın, Semendel Yayınevi Müdüriyeti vasıtasıyla Molla Muhammed DOĞAN’ı ziyaret etmek talebine, O Zat’ın verdiği cevâbıdır. Berâ-yı ma’lûmât sizlerle de paylaşıyoruz:

 

TALEB:

Selâmun aleyküm.

Ben, Trabzon’da ikâmet eden bir eğitimciyim. Uzun süredir, hizmet-i Kur’aniye ile alakalı mühim bir mes’eleyi, Türkiye’nin pek çok ilindeki pek çok Nûr talebesi ile (haslar, erkânlar ve sâhibler makamında olanlarla) istişâre ediyoruz. Hüsnü Bayramoğlu Ağabey ile de görüştük ve Risale-i Nûr’un şahs-ı ma’nevîsi adına ağabeyleri vazîfeye ve yardıma da’vet etmek için kendisinden müsâade istedik. Müsâade etti. Husûsî bir vazîfe ile tavzîf edilmiş bir Risale-i Nûr talebesi olarak Molla Muhammed Ağabey ile de istişâre etmek istiyoruz. Bizzat ziyâret etmeyi düşünüyorduk. Fakat kader-i İlâhî, bizi ma’lûm sebeblerle seyahatten men’etti. İletişim kurmamıza vesîle olursanız, memnûn oluruz.

 

CEVÂB:

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Aziz Kardeşim!

Evvelâ: Size selâm ederim.

Saniyen: Sağlık cihetiyle ma’zûrum. Doktor tarafından telefonla bir kaç kelime dışında konuşmama müsâade edilmemektedir. Faraza telefonla konuşabilsem dahî merâmımı ifade edebilecek bir kâbiliyyete sâhib değilim.

Salisen: Ben, has, erkan, sâhib ve talebelerden değilim. Haslardan değil, belki hamlardanım, pür kusurluyum. Pür kusurlu birinin re’yine mürâcaat etmek yanlıştır. Herhangi bir cemaat sâhibi de değilim. Benim herhangi bir cemâatim yoktur. Hüsn-ü zannınızda belirttiğiniz makamları hâiz olmam imkânsızdır. Ben, ancak bir hizmetçiyim. Kıyâmet gününde Risale-i Nûr talebelerinin toprağı olarak haşre gelmeyi iftihâr ile kabûl ederim. Merciiyyet makâmını kabûl etmiyorum. Zira merciiyyet makamı, dört aslın, menbaın ve esâsındır.

Birinci Merciiyyet Makamı: Kur’an’ındır. O halde umûmî ve husûsî derslerde O’nu okuyun ve bütün müşkillerinizi O’na sorun.

İkinci Merciiyyet Makamı: Hadîs’indir. Öyleyse umûmî ve husûsî derslerde O’nu okuyun ve bütün müşkillerinizi O’na sorun.

Üçüncü Merciiyyet Makamı: Kur’an ve Hadîs’in i’tikâdî cihetinin îzâhı ve tefsîri olan Risale-i Nur’un imanî dersleridir. Bu sebeble umûmî ve husûsî derslerde O’nu okuyun ve bütün müşkillerinizi O’na sorun.

Dördüncü Merciiyyet Makamı: Kur’an ve Hadîs’in amelî cihetini açıklayan Fıkh’ın zarûriyyâtıdır.  O halde umûmî ve husûsî derslerde O’nu okuyun ve bütün müşkillerinizi O’na sorun.

Bu cihetleri nazara almanızı ve bu husûsta beni ma’zûr görmenizi istirhâm ederim.

 

Risale-i Nûr talebelerinin ayağının toprağı olan

Muhammed DOĞAN

 

Bu yazi 6139 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.024 sn. deSen
↑ Yukarı