9 Safer 1442
27 Eylül 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Zat-ı uluhiyetime kasem olsun ki; insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.) Her halinden haberdarız ve insan, her an murakabemiz altındadır.
(Kâf, 50/16)
Hadîs-i Şeriflerden
Saflarınızı düz tutunuz. Zira safların düz olması, namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir.
(Müslim, Salat 122)
Dualardan
Cenab-ı Hak, şifa-i âcil ihsan eylesin, âmîn!
(Emirdağ Lahikası)
Vecîze
Hayat-ı ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı fâniyeye hasr-ı nazar etmek; âni bir şimşeği, sermedî bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir.
Tarihçe-i Hayat

İSLÂM, IRKÇILIĞI VE HİZİBLEŞMEYİ HARAM KILMIŞTIR

11.02.2020

 

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

Aziz Kardeşlerim!

Kur’an-ı Mu’cizu’l-Beyân, hamiyyet-i câhiliyyeyi, yani ırkçılığı haram kılmıştır. Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz de pek çok hadîs-i şeriflerinde menfî milliyeti yasaklamıştır. (Müsbet milliyet bahsimizden hârictir.) Ayrıca Kur’an ve Ehâdis-i Nebeviye, ihtilaf ve tefrikaya sebeb veren hizibleşmeyi yasaklamış, bütün Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Kur’an ve Sünnet’in bu beyânâtı mûcibince;

Rabbimi ve 6666 âyât-ı Kur’âniyeyi şâhid göstererek ve izzet-i Rabbâniye ile yemin ederek bütün Ümmet-i Muhammed (asm)’a te’mînât veriyorum ki; ben, kitablarımı yazarken, hususân “Reddü’l-Revham 6 Mutlak Vekil ve Sarıklı Genç” adlı bu son eserimi kaleme alırken, her hangi bir ırkı veya Risale-i Nur câmiasından herhangi bir gurubu veya tarikatçılardan herhangi bir cemaati tenkîd veya takdîr niyeti ile yazmadım. Sadece Din-i Mübîn-i İslam içine giren bazı bid’aları izâle etmek; Sünnet-i Seniyye’yi ihyâ etmek; Risale-i Nur’da yapılan bazı tahrîfâtı tashîh etmek maksadıyla bu konuda Ellah’ın hükmünü beyân etmek, Kitab, Sünnet, İcma-ı Ümmet ve Kıyas-ı Fukahayı müdafaa etmek suretiyle bid’a ve tahrîfâta karşı manevi bir sed çekmek, istikâmeti kaybeden Müslüman kardeşlerimize sırât-i müstakîmi göstermek için halis bir niyetle kaleme aldım. Şayet bir hatam varsa, Ellah’tan affımı niyâz ederim. Yazılan bu eserler, takdîr edilirse, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ der, Rabbime şükrederim. Tenkîd edilirse, cevâb vermeye vaktim yoktur.

Benim eşhâsın veya cemaatlerin veya belli bir ırkın tenkîd veya takdîri ile alakam yoktur. Menfî Türkçülük veya menfî Kürtçülükle bir alakam yoktur. Risale-i Nur camiasında hiçbir gurubla alakam yoktur. Biz, bütün hak tarîkatları, mezhebleri ve Risale-i Nur’u kabul edenlerdeniz. Haşa tarîkatın ve mezheblerin münkiri değiliz. Davamız, Kur’an ve Sünnet’in hâdimi olmaktır. Biz hâdimiz, mahdûmiyeti istemiyoruz.

 

Hâdimu’l-Kur’an

Molla Muhammed DOĞAN

 

Bu yazi 1931 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.020 sn.
↑ Yukarı