9 Sevval 1441
31 Mayıs 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş doldururlar. Yakında onlar, alevli ateşe gireceklerdir.
(Nisa, 4/10)
Hadîs-i Şeriflerden
Kötü zandan sakınınız. Çünkü kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır.
(Müslim, Birr, 30)
Dualardan
Yâ İlâhenâ! Cennet ve cemâlinin müşâhedesiyle latîf ve hesâbsız ni’metlerini itmâm buyuracağın makbûl kulların zümresine cümlemizi idhâl buyur.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet âdi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar.
Şuâlar

YE’SE DÜŞMEYİN

04.10.2019

#HaftanınHutbesi

 

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَٓاءَۜ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ

 

Azîz Kardeşlerim!

Madem gece ve gündüz, mevsimler ve seneler, asırlar ve dehrler durmuyor, devamlı değişiyor. Buna bağlı olarak mevcudat-ı âlem devamlı tebeddül ve tagayyüre maruz kalıyor. Bu âlem, daimi bir surette mevt ve hayat içinde çalkalanıyor. Zıdlar devamlı bir surette birbiriyle çarpışıyor.

Âlemde tekvini olarak bu tasarruf ve icraat devam ettiği gibi; insanlık âleminde de teklifi olarak devam ediyor. İman ve küfür, hidayet ve dalalet, taat ve isyan, hayr ve şer birbiriyle devamlı bir surette çarpışıyor. Cenab-ı Hak, sırr-ı imtihanın gereği olarak bu dünyada kimi zaman kâfirlere, kimi zaman da mü’minlere galibiyet veriyor. Sünnetullah böyle cereyan ediyor. Öyle ise ey ehl-i iman! Ye’se düşmeyin. Zafer, İslam’ın ve Müslümanların olacaktır. Allahu Teâla şöyle buyuruyor:

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

“(Ve o günleri) öyle zafer, galibiyet, mağlûbiyet devrelerini (biz insanlar arasında döndürürüz.) Bir gün Müslümanlar kazanır veya kaybeder, diğer bir gün de kâfirler kazanır veya kaybeder. Zamanın hadiseleri, Müslümanların gâh lehine ve gâh aleyhine olarak meydana gelir. Bu hikmet gereğidir ve ayn-ı hikmettir.[1]

Evet Kur’an, bu ayet-i kerimelerle ehl-i imanı irşad edip diyor ki; madem bu âlemde hiçbir şey kararında kalmıyor. İnsanlık âleminde gördüğünüz küfür, şirk, inkâr, dalalet, şer ve isyan cereyanının hâkimiyeti de devam etmez. Bir gün iman, tevhid, hidayet, hayr ve taat cereyanı yeniden canlanacak ve bütün cihana hâkim olacaktır. İnşaallah! Ehl-i iman olarak Rabbimizin bu va’dine iman ve itimad etmişiz. Rahmet-i İlahiyeden umut kesilmez.

Her geceden sonra gündüzü, her kıştan sonra baharı getiren Kadir-i Zülcelâl, elbette küfür ve şirk gecesinden sonra iman ve tevhid sabahını; şer ve isyan kışından sonra da hayr ve taat baharını getirebilir. Zira kanun-u Rabbanî birdir. Bütün ef’al-i İlahiye, o kanunlara bağlı olarak cereyan eder. Bu hal, böyle devam etmez.

Öyle ise ey ehl-i iman! Siz, imanınızı taklidden tahkike çıkarınız. Amel-i salih ve takva dairesinde bulununuz. İstikametten ayrılmayınız. Bid’at ve dalalete tarafdar olmayınız. Ehl-i küfür ve nifakın zahiri muvaffakiyetine aldanmayınız. Kur’an’ın nassıyla bu bir istidracdır ve muvakkattır.

Sırr-ı imtihan gereği dünya, tekvini olarak gece ve gündüzsüz, kış ve yazsız olmadığı gibi; teklifi olarak da mü’minsiz ve kâfirsiz olamaz. Her asırda ehl-i iman ile ehl-i küfür, dünya denilen bu imtihan ve tecrübe meydanında beraber bulunacaklar, iman ve küfür mücadelesi, kıyamete kadar devam edecektir.

Âlemdeki tekvini ve teklifi bu icraatların hepsi, “yevm” tabir edilen yirmi dört saatten doğuyor. Bütün hadisat-ı âlem, ondan kaynaklanıyor. Allah (c.c), lütfu ve kahrı birbirine karıştırmış. İsmini dünya koymuş. Bir gün gelecek, lütuf ile kahr, Cennet ve Cehennem suretinde tasfiye edilecektir.

 


[1] Al-i İmrân, 3:140.

 

Bu yazi 894 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.018 sn.
↑ Yukarı