tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey Resulüm! (Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
(Enbiya, 21/107)
Hadîs-i Şeriflerden
Mü’minden başkasıyla düşüp kalkma, yemeğini de Ellah korkusunu taşıyan kimseler yesin.
(Ebu Davud, Edeb 16; Tirmizi, Zühd 56)
Dualardan
Cenab-ı Erhamürrâhimîn'den bütün esma-i hüsnasını şefaatçı yapıp niyaz ediyoruz ki: Bizleri ihlas-ı tâmme muvaffak eylesin, âmîn.
(Lem'alar)
Vecîze
Bir zerre kuvvet-i imaniyenin ziyadeleşmesi, bir batman marifet ve kemalâttan daha kıymetlidir ve yüz ezvakın balından daha tatlıdır.
Şuâlar

SEMENDEL YAYINLARINDAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA MEKTUP

02.04.2017

             AZİZ VE MUHTEREM MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ,

             Ülkemizin bugün geldiği kritik eşik, vatanını ve milletini düşünen herkes gibi bizi de derinden düşündürmektedir. Birtakım palyatif tedbirler ve kanıksanmış demode usullerle bu eşikten çıkılamayacağı, yaşanan tecrübelerle meydandadır. Geleceği iyi yakalayabilmenin, ancak “kökü mâzîde olan” canlı unsurlara sarılmakla olabileceği kanaatindeyiz. Geniş kitlelerde uyanan ve bilhassa 15 Temmuz kalkışmasında kendisini gösteren İslâmî hassâsiyyet, bizi te’yîd etmektedir. Eğer ciddî tedbirler alınmazsa, topluma bir ümit ışığı ve gerçekleştirilebilecek hedefler gösterilmezse; onda uyanan ve giderek artmaya yüz tutan hamiyet ve heyecanın bir şekilde bütün bütün sönmesi kaçınılmaz olacağı gibi, yeniden şekillenen dünya dengesinde hak ettiğimiz yeri alamama tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Bize göre âcil olan ve sizin sahanıza giren şu tedbirlerin alınmasında gösterilecek ihmâl, gittikçe kan kaybeden ülkemizin ileride aynı tedbirlere başvurulsa bile fayda görememesini netice verebilecektir.

            Devletimizin bekası, vatan ve milletimizin istiklâl ve istikbâli noktasında katkıda bulunmayı bir görev ve vatanseverlik addediyoruz. Bu konudaki birkaç ma’rûzâtımızı Zât-ı Âlînize takdim ve arz ediyoruz:

            1. “Kur’ân” ve “Hadîs”, müfredat olarak ilkokuldan sivil ve askerî bütün Yüksek Okul ve Üniversitelere kadar maarifin her kademesine girmelidir.

            2. Bu zamanda Kur’ân ve Hadîs’i en güzel şekilde açıklayan “Risale-i Nûr”a gelince; onun müellif-i muhteremi Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri dünden bugünü düşünerek uygulamaya hazır ilmî bir programın çalışmasını yapmıştır. Buna göre:

            a) “Küçük Sözler” ile “Gençlik Rehberi” ve “Meyve Risâlesi” isimli eserler ders kitabı formatında ilk ve orta dereceli okulların tamamı ile Askerî Liselerde okutulmalıdır.

            b) “Zülfikâr Mecmûası” aynı şekilde İmam-Hatip Liseleri ile İlâhiyât Fakültelerinde ders olarak verilmelidir.

            c) “Asâ-yı Mûsâ” isimli eseri ise ders kitabı formatında her branştaki, husûsan fen ve teknolojinin ağırlıklı olarak okunduğu sivil ve askerî Yüksek Okul ve Üniversitelerin tamâmında okutulmalıdır.

            3. Kısaca silahlı güçler dediğimiz ve vatan müdafaasını uhdelerine tevdî ettiğimiz polis, asker, korucu ve her sınıftan istihbârât elemanlarının tamâmına -mümkünse- “Enfâl” ve “Tevbe” sûrelerinin lafzı ezberletilerek ma’nâsı da iyice öğretilmelidir. Değilse, bu güzîde insanlara Enfâl ve Tevbe Sûrelerinin ma’nâları güzelce kavratılarak, etrafımızı çepeçevre saran amansız düşmanlara karşı kahraman ecdâdları gibi yenilmez bir güç, aşılamaz bir sed olmaları te’mîn edilmelidir.

            Allah’ın selâmı, bereketi ve yardımı üzerinize olsun.

                                                                                    Semendel (eski Tahşiye) Yayınları

 

            Mustafa KAPLAN                 Bünyamin ATEŞ           Burhan BOZGEYİK

Bu yazi 7564 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.084 sn. deSen
↑ Yukarı