8 Rebiülevvel 1442
25 Ekim 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Zâtında, sıfâtında, esmâsında ve ef’âlinde her türlü kusûr ve noksandan münezzeh olan Zât-ı Zülcelâl, bütün âlemlere nezîr olsun diye, kuluna Furkán’ı indirdi.
(Furkan, 25/1)
Hadîs-i Şeriflerden
Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görürse, bu rüya Ellah’tandır. Bu sebeple Ellah’a hamdetsin ve o rüyasını sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse, o şeytandandır. Onun şerrinden Ellah’a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. Bu takdirde rüya, kendisine zarar vermez.
(Buhari, Tabir 45, Müslim, Rüya 3)
Dualardan
Yâ Erhame'r-Râhimîn! Bizleri ve bütün ehl-i îmânı fakìrlik ve borçluluk eleminden ve diğer güç yetmez, tahammül olunmaz, görünür, görünmez her türlü musîbetlerden, ne¬fis, cin ve ins ve cinnî ve insî şeytânların şerlerinden muhâfaza eyle.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Teşekki kaderi tenkid ve teşekkür kadere teslimdir.
Şuâlar
Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.007 sn.
↑ Yukarı