tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

VÜZERÂT-I TEFVÎZ NEDİR ?

Halîfelik makâmından sonra devletin en mühim icrâ yeri olan “Vüzerât-ı Tefvîz”, üç istisnâsı dışında halîfenin bütün yetkilerine, yâni “velâyet-i âmme”ye sahiptir. Halîfenin bütün yetkilerine sâhip olan “Vüzerât-ı Tefvîz”, sadece şu üç icraatı yapamaz:

“1- Kendi yerine veliahd tâyin edemez,
“2- Kendisinin azlini isteyemez.
“3- halîfenin tâyin ettiği me’muru azledemez .

“Kureyşî’’ olma maddesi dışında, halife olmada gerekli olan şu altı şart  “Vüzerât-ı Tefvîz’’ için de gereklidir.

“1- Velâyet-i tâmme.
“2- Adâlet.
“3- İlim.
“4- Âzâ ve havasta selâmet.
“5- Re’y sâhibi.
“6- Şecaat.’’

Tefvîz vezirin ayrıca, “kendisine tevdî edelen harb ve haraç işlerinde teferruâtlı bilgi sahibi olması’’ da gereklidir.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.203 sn. deSen
↑ Yukarı