tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

DEF-İ BELİYYÂT VE ŞİFA İÇİN OKUNACAK DUÁ

Üstâd Hazretleri’nin “Bir zât def'-i beliyyat için istişfâ اِسْتِشْفَاءْ ve istişfa' اِسْتِشْفَاعْ için böyle demiş:[1]”  diye bahsettiği duá hakkında Hacı Hulusi Bey (ra) buyuruyor ki: “Bir kimsenin bir sıkıntısı olsa ve bunu okusa, Ellah o kişiyi o sıkıntısından kurtarır.” O dua şudur:

يَا مَنْ لَط۪يفُ لَمْ يَزَلْ 

اُلْطُفْ بِنَا ف۪يمَا نَزَلَ

أَنْتَ الْقَوِيُّ نَجِّنَا 

عَنْ قَهْرِكَ يَومَ الْخَلَلِ

  ل۪ي خَمْسَةٌ اُطْف۪ي بِهَا 

نَارَ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةَ

اَلْمُصْطَفٰي وَالْمُرْتَضٰي 

وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

Mânâsı:

Ey lütf u keremi zâil olmayıp dâimî olan Latif!

İnen bela ve musîbet hakkında bize lütfet.

Ya Rabbi! Sen, kuvvet sahibisin, güçlüsün.

Yevm-i halel olan kıyamet gününden ve dünyadaki tehlikeli günlerden bizi kurtar.

Benim için senin katında şefaatleri makbûl olan beş insan var,  Ben, bu zevât-ı âliyeyi şefâatçi olarak zikredip Senin izninle vebâ ateşini söndürürüm.

O ateş ki; her şeyi kırıp atan bir ateştir; hastalıklardır, kederdir, elemdir, beladır, musibettir.

O beş kişi: Resul-i Ekrem (asm), Hazret-i Álî (ra), iki oğlu Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyn (ra) ve Fatıma (ra)’dır.

Ellahım! Bu beş mübârek insân -ki, bunlara hadîste ‘Hamse-i Âl-i Aba’ denilir. Bunların- hürmetine, maddî ve manevî bütün dertlerimize şifâ ver. Dünyevî ve uhrevî belâ ve musibetlerden, azâb-ı elîmden bizleri muhâfaza eyle. Âmin.


[1] Barla Lahikası, s.344.

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.202 sn. deSen
↑ Yukarı