tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

HAYR VE ŞER FİİLLERİ, NASIL BİR TERTİPLE VÜCUDA GELİR?

Ehl-i Sünnet Mezhebine göre hayr ve şer bütün ef’al-i ihtiyariye-i insaniye sırasıyla şu şekilde meydana gelmektedir:

1) Muktazi (Taleb eden, isteyen): Hayırlarda rahmet-i İlahiye, şerlerde nefs-i insaniyedir.
2) Meyelan: İrade-i insaniyeden önce mevcud olan ve cüz’i iradeyi tahrike sebeb olan hafif meyildir, hayr ve şerre ait istidad ve kabiliyettir. Meyelan, cüz’i ihtiyariye-i insâniyenin öncüsüdür ve irade-i isaniye ile beraberdir. Ondan ayrılmaz.
3) Cüz’i irade-i insaniye: Bir işi yapmayı yapmamaya veya yapmamayı yapmaya tercih etme gücüdür.
4) Kudret-i insaniye
5) Masdar: Katl gibi
6) İrade-i külliye-i İlahiye
7) Kudret-i İlahiye
8) Hasıl-ı bi’l-masdar: Katiliyet ve maktuliyet gibi
9) Hasıl-ı mine’l-masdardır: Ölüm hadisesi gibi.

NOT: Bütün bunlar, hepsi bir anda adeta zamansız meydana gelir ve hepsi beraberce bir kaderdir.

HAYIR VE ŞER FİİLLERDE ÜÇ ESAS  MEVCUTTUR
1- Muktazi,
2- Kesbeden,
3- Yaratan.

Hayırlarda muktazi ve yaratan Ellah’tır, kesbeden ise insandır. Dolayısıyla hayırlarda üçte iki hisse Ellah’a ait olduğundan, bütün hayırlar Ellah’tandır.

Şerlerde muktazi ve kesbeden insandır, yaratan ise Ellah’tır. Dolayısıyla şerlerde üçte iki hisse insana ait olduğundan, bütün şerler irade-i insaniyedendir.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Kader  risâlesi ve şerhi

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.210 sn. deSen
↑ Yukarı