tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

ENE NEDİR?

Ene: Gizli esmâ ve sıfât-ı İlâhiyyeyi gösteren bir âyine, bir vâhid-i kıyâsîdir. Ene, vâhid-i kıyâsî olmakla berâber, aynı zamanda teklîf yeridir. Müellif (ra), eneyi şöyle ta’rîf eder: Enenin vücûdunun iki vechi vardır:
Biri: Mücerred (kılıfsız) ene, yâni “min haysü hüve” cihetidir. Mücerred ene, mahlûk değildir. Vücûd-i i’tibârîsi vardır. Fakat vücûd-i hâricîsi yoktur. İllet-i nâkısası mevcûd olduğu, yâni madde ve sûreti olmayıp fâil ve gàyesi bulunduğu için varlığı, vicdânen inkâr edilemiyor.
Diğeri: Kılıflı ene cihetidir. Kılıflı ene ise, mahlûktur.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Ene risâlesi ve şerhi

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.170 sn. deSen
↑ Yukarı