tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

Cüz'i irade ve meyelan mahlukmudur?

Cebriye mezhebine göre irade-i insaniye mahluktur. Mu’tezile Mezhebine göre; cüz’i irade, hayırlarda mahluk değildir, emr-i itibaridir. Bu meselede Ehl-i sünnet gibi inanıyorlar. Şerlerde ise Cenab-ı Hakkı takdis için diyorlar ki: “Şerlerde insan, fail-i hakikidir.

Şerlerde cüz’i irade emr-i itibari değil, müstakil bir vücudu vardır ve mahluk da değildir.”  Bu durumda mezheplerinin lazımı, insanın ihtiyarının ref’idir. Mâdem cüz’-i ihtiyârî müstakildir. Öyle ise cüz’-i ihtiyârî şerrin fâil-i hakîkîsidir, yâni hâlıkıdır.

Ehl-i Sünnet Mezhebine gelince; İmam Maturidi ve İmam Eş’ari,  cüz’i irade-i insaniyenin mahluk olmadığına ittifak etmişlerdir. Meyelana gelince; İmam Maturidiye göre meyelan, mahluk değildir. İmam Eş’ariye göre ise meyelan mahluktur.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Kader  risâlesi ve şerhi

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.207 sn. deSen
↑ Yukarı