tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

Cüz’-i ihtiyârî

Cüz’-i ihtiyârî: Bir işi, diğer bir işe tercîh etme gücüdür. Ene; hayât, ilim, sem’, basar, irâde, kudret, kelâm denilen yedi sıfâtın âyinesidir.

Bu sıfâtlardan ene üzerinde en fazla müessir olan irâde-i cüz’iyye-i insâniyyedir. İnsandaki irâde gibi bütün sıfâtlar da cüz’îdir. Cüz’î ilim, cüz’î hayât, cüz’î kudret gibi. Tafsîlâtlı ma’lûmât için “Kader Risâlesi Ve Şerhi” adlı esere mürâcaât edilsin.

Kaynak:Tahşiye yayınları; Kader  risâlesi ve şerhi

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.211 sn. deSen
↑ Yukarı