tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

Cum`a

Cuma: Mübârek Cum’a günü ve o günde kılınan namâz. Bugünün ve namâzının mübârekiyyetine dâir çok sayıda rivâyetler vardır. Bir Hadîs-i şerif meâli şöyledir:

“Ellah katında günlerin efendisi Cum’a’dır. O, Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinden de fazîletlidir. Cum’a gününde şu beş özellik vardır:

1- Hazret-i Âdem (as) o gün yaratıldı.
2- O gün yeryüzüne indirildi.
3- O gün vefât etti.
4- O günde öyle bir an vardır ki -günâh veyâ akrabâlarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla- kul Ellâhü Teâlâdan bir şey isterse, Ellâhü Teâlâ mutlaka onu verir.
5- Kıyâmet o gün kopacaktır.

Ellâh’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyâmetin kopmasına sahne olacağı için Cum’a gününün heybetinden korkmasın.” (Buhârî)

“Sevâblar içinde Cum’a günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi; günâhlar içinde de Cum’a günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.” (Ramûzü’l-Ehâdîs)

“Cum’a günü kuşlar, vahşî hayvânlar birbirine, ‘Selâm size, bugün Cum’a’dır’ derler.” (Deylemî)

“Cum’a, diğer Cum’aya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günâhlara keffâret olur. Çünkü, iyi bir amel işleyene on kat sevâb verilir.” (Taberânî)

“Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi fazîletlidir. Ellâhü Teâlâ, o günlerde duâ edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsâna nâil olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cum’a gecesi ve günleri.” (Deylemî)

“Ana-babasının kabrini Cum’a günleri ziyâret eden kimsenin günâhları affolur, haklarını ödemiş olur.” (Tirmizî)

“Cum’a günü 80 salevât getirenin, 80 yıllık günâhı affolur.” (Dâre Kutni)

“Cum’a gecesi Yâsîn sûresini okuyanın günâhları affedilir.” (İsfehânî)

“Cum’a günü veyâ gecesi Duhân sûresini okuyana Cennet’te bir köşk verilir.” (Taberânî)

“Cum’a namâzına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ateşi harâmdır.” (Tirmizî)

“Büyük günâh işlenmediği müddetçe, beş vakit namâz ile Cum’a namâzı, öteki Cum’a’ya kadar aralarda işlenen günâhlara keffârettir.” (Müslim)

“Cum’a’ya gelmeyen erkeklerin evlerini yaksam diye düşündüm.” (Buhârî)      

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.197 sn. deSen
↑ Yukarı