tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

Cehennem

Cehennem: Cenâb-ı Hakk’ın celâlî isimlerinin a’zam mertebede tecellî edip müşrik, münâfık ve kâfirleri ebediyyen; günâhkâr ve affa kábiliyyeti olmayan mü’minleri günâhları mikdârınca geçici olarak cezâlandıracağı şiddetli azâb ve işkence diyârı. 7 tabaka veyâ kısımdan ibârettir:

1.Cehennem: Mü’minlerden affa uğramayanların günâhları mikdârınca yanıp çıkacakları kısım.

2. Lezâ: Hıristiyanların ebediyyen kalacakları yer.

3.Hutame: Yahûdîlerin temelli kalacakları azâb diyârı.

4. Saîr: Sâbiîlerin ebedî yurdu.

5. Sekar: Mecûsîlerin dâimî meskenleri.

6. Cahîm: Müşriklerin ebedî diyârı.

7. Hâvîye (derk-i esfel): En alt tabakadır ki, münâfıklar ebediyyen burada kalacaklardır.  

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.193 sn. deSen
↑ Yukarı