tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

Cebrâîl (as)

Cebrâîl (as): (Cebrîl, Cibrîl, Rûhu’l-Emîn, Rûhu’l-Kuds, Nâmûs-i Ekber) Cenâb-ı Hakkın emir ve yasaklarını peygamberlere (aleyhimüsselâm)  bildiren en büyük melektir. Dört büyük melekten biri ve bütün meleklerin peygamberidir. Ellâh’ın şer’î ve kevnî kánûnlarını o temsîl eder.

Emirlere uymanın mükâfat, yasakları çiğnemenin cezâlandırılmasında birinci derece o vazîfelidir. Peygamberimiz Resûl-i Ekrem  (asm)’a Kurân-ı Azimüşşânı vahiyle o getirmiştir.

“Şübhesiz Ellâhü Teâlâ bir kulundan râzı olup, onu sevdiğinde, Cebrâîl aleyhisselâmı çağırır ve ona, ‘Ben falan kulumu seviyorum sen de onu sev’buyurur. Cebrâîl aleyhisselâm da onu sever. Sonra semâda seslenip,‘Ellâhü Teâlâ falan kulu seviyor, siz de onu sevin’ der. Semâdakiler de onu sever. Sonra onun sevgisi yerdekilerin gönüllerinde yerleşir.” (Hadîs-i şerîf, Sahîh-i Müslim.)

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.200 sn. deSen
↑ Yukarı