tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

EMÂRET-İ HÂSSA NEDİR ?

Devlet içindeki küçük vilâyetleri idâre edecek özel vâlilere “ emâret-i hassa’’ denir. Özel vâlilerin durumu bir bakıma vüzerât-ı tenfîze  benzer; onlar için aranan şartlar emâret-i hâssa içinde geçerlidir:

“1- Emânet.
“2- Doğru sözlülük.
“3- Tama’kar olmak.
“4- Düşmanlarıyla bile güzel geçinmek.
“5- Erkek olmak.
“6- Zekâ ve anlayış sâhibi olmak.
“7- Hevâ ehli olmamak.

Özel vâlilerde ayrıca iki şart daha gerekli görülmüştür:

“1- Hür olmak.
“2- Müslüman olmak

Özel vâlilerin vazîfesi ise sâdece şunlardır:

“1- Ordu işlerini takip etmek.
“2- Halkın idâresini görmek
“3- Toprakların muhâfazasını gözetmek.

Özel vâlilerin  “ahkâm-ı şer’iyye karışma,haraç ve zekâtları toplatıp dağıtma’’ yetkisi yoktu.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.199 sn. deSen
↑ Yukarı