tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

HALÎFENİN VAZİFELERİ NELERDİR ?

“1- İcmâ-i ümmete uygun olarak dîni muhâfaza etmek. Dinde şüphesi olanlara ve bid’at ehline dinin hakîkatını delillerle açıklamak; yanlışta devâm edenlere gerekli şer’î cezâları tatbîk etmek.
“2- İhtilâflarda ve nizâlarda  zulmü önlemek için dinin ahkâmını tatbîk etmek.
“3- İslâm devletinin sınırları içindeki raiyetin mal, can, nâmus ve her türlü yol emniyetini te’mîn etmek.
“4- Şerîatın katl, zina, içki, yol kesme v.b. suçlara verdiği had cezaların uygulanmasında titizlik göstermek.
“5- Müslümanların ve himâyelerindeki zimmîlerin mallarına ve canlarına kasdederek dini ortadan kaldırmaya teşebbüste bulunan düşmanlara karşı harb hazırlığı yapmak,kaleler ve engeller inşâ ettirmek.
“6- İslâmiyetin hakkâniyetini yeryüzünde hâkim kılmak için dâvette bulunarak, o kimselerle Müslüman olana veyâ haraç vermeyi kabûl edene kadar cihâd etmek.
“7- Zulüm ve tahakküm yapmadan Müslüman zenginlerden zekâtı, zimmîlerden cizyeyi, harbî kâfirlerden de ganîmeti toplamak,
“8- İhtiyâcı olanlara devlet hazinesinden âdilane vermek.
“9- Devlet işlerine emin ve ehliyetli kişileri tâyin etmek.
“10- Üzerine düşen devlet işlerini bizzat görmek.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.226 sn. deSen
↑ Yukarı