tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

HALÎFENİN SEÇİMİ NASILDIR?

İslam fukahâsı, halîfenin seçilmesi işini farz-ı kifâye bir emir olarak tesbît etmişlerdir. Bu farz-ı kifâyeyi icrâ edecek,yani halifeyi  Seçecek hey’ete ise  “ehl-i hall ü akd’’ denir. Bu hey’et hem halîfeyi secer,hem şûrâ meclisinde vazîfe yapacak meb’ûsları seçebilir.
“Müslim, hür, mükellef, mürevvet sâhibi,inaçları sağlam’’ kimseler arasından tercih edilen ehl-i hall ü akd mensuplarının şu üç şartı taşımaları gerek.

“1- Adalet (büyük günahları işlememek,küçük günahlara devam etmemek).
“2- İlim (halîfede arananşer’î şartları bilmeye yetecek kadar dinî ilim sâhibi olmak).
“3- Re’y ü hikmet (halîfe adaylarından hangisinin devlet işlerini idâreye muktedir oldugunu anlayabilecek kadar ferâsetli ve tecrübeli olmak)’’

Şu şartları taşıyan bir Müslüman kadın da  “seçmen’’ olabilir; ama gerek hılâfete ve gerekse meclise seçilemez.


Seçim şekli

İslam devletinde halîfenin seçimi de iki tarzda olur:

“1- Seçme şartlarını taşıyan ulemâ ve i’tibarlı Müslümanlardan müteşekkil ehl-i hall ü akd kendi tesbît edecekleri hâlife adayını bizzat kendileri seçer. Herhangi bir şahıs kendi kendisini hılâfete aday gösteremez, gösterse reddedilir.
“2- Eski hâlifenin aday gösterilmesiyle olur. Ancak, bu adayın yine ehl-i hall ü akd tarafından tasdîk edilmesi gerekir.”

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.198 sn. deSen
↑ Yukarı