tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

Yedinci Mektub

METİN
Şimdi bütün millet; adâlet ve şefkat ve diyânete hizmet bekledikleri Demokrat Hükûmeti zamânında, eski müstebidlerin dehşetli planlarıyla Risâle-i Nûra karşı garazkârların keyfine bırakmamak; bırakılsa, Demokrat Hükûmeti aleyhinde büyük bir hıyânettir ve milletin tesellî ümidini kırmaktır. (Emirdağ Lâhikası, s. 417)

ŞERH
(Şimdi bütün millet; adâlet ve şefkat ve diyânete hizmet bekledikleri Demokrat Hükûmeti zamânında, eski müstebidlerin dehşetli planlarıyla Risâle-i Nûra karşı garazkârların keyfine bırakmamak; bırakılsa, Demokrat Hükûmeti aleyhinde büyük bir hıyânettir ve milletin tesellî ümidini kırmaktır.)

Demokratlar, ezân-ı Muhammedî (asm)’ı serbest ettiler, Risâle-i Nûr talebelerine de diğer partilere nisbeten daha az istibdâd yaptılar. Bunun hâricinde İslâmiyyet hesâbına hiçbir şey yapmadılar. Zîrâ,  Bedîüzzamân’ın işâret ettiği gibi, müstebitlerin planlarıyla garazkâr olan gizli dînsiz komitelerin keyfine bırakılarak bir hıyânet içine girdiler. Onları kendi emellerine âlet ederek ümit yollarını kapamış oldular.

Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri Demokratlara bu mektûbları yazarken, onlardan bir umut bekliyordu. Ancak, umduğu gibi çıkmadı.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.207 sn. deSen
↑ Yukarı