tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

HALÎFE OLMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Adına  “halîfe’’ veyâ  “imâm-ı âzam’’ da denilen devlet reisinin o makâma gelebilmesi için aşadaki şartları hâiz olması gerekir. Bu şartları fukahâ şöyle tesbît etmiştir:

“1- Tam bir velâyete sâhip olmak (Müslüman,hür,erkek,âkil ve bâliğ olmak).
“2- Adalet (kebâiri işlememek,sağaire de devâm etmemek).
“3- İlim (vazîfesine giren bütün işleri şer’î kaynaklardan çıkarabilecek bir müctehit olmak).
“4- Âzâ ve havasta selâmet (Devlet işlerini görmeye mâni maddî sakatlığı olmamak).
“5- Re’y sâhibi (Devlet idâresini yürütecek fikir ve tecrübe sâhibi olmak).
“6- Şecaat (Düşmanla harb ve ümmeti muhâfaza hususunda cesârete mâlik olmak).
“7- Kureyşî olmak (Neseb bakımından Kureyş soyundan olmak).’’  “El-Eimmetü mim kureyş…’’ hadîs-i şerîfî ile bu sâbittir

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi
 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.267 sn. deSen
↑ Yukarı