23 Cemaziyelahir 1441
17 Şubat 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
(Hicr, 15/99)
Hadîs-i Şeriflerden
Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.
(Buhârî, Rikâk 8; Müslim, Cennet 1)
Dualardan
Yâ İlâhenâ! Cennet ve cemâlinin müşâhedesiyle latîf ve hesâbsız ni’metlerini itmâm buyuracağın makbûl kulların zümresine cümlemizi idhâl buyur.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Cennet, bütün lezâiz-i ma’neviyeye medâr olduğu gibi, bütün lezâiz-i cismâniyeye de medârdır.
Sözler

İSLÂM, IRKÇILIĞI VE HİZİBLEŞMEYİ HARAM KILMIŞTIR

11.02.2020

 

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

Aziz Kardeşlerim!

Kur’an-ı Mu’cizu’l-Beyân, hamiyyet-i câhiliyyeyi, yani ırkçılığı haram kılmıştır. Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz de pek çok hadîs-i şeriflerinde menfî milliyeti yasaklamıştır. (Müsbet milliyet bahsimizden hârictir.) Ayrıca Kur’an ve Ehâdis-i Nebeviye, ihtilaf ve tefrikaya sebeb veren hizibleşmeyi yasaklamış, bütün Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Kur’an ve Sünnet’in bu beyânâtı mûcibince;

Rabbimi ve 6666 âyât-ı Kur’âniyeyi şâhid göstererek ve izzet-i Rabbâniye ile yemin ederek bütün Ümmet-i Muhammed (asm)’a te’mînât veriyorum ki; ben, kitablarımı yazarken, hususân “Reddü’l-Revham 6 Mutlak Vekil ve Sarıklı Genç” adlı bu son eserimi kaleme alırken, her hangi bir ırkı veya Risale-i Nur câmiasından herhangi bir gurubu veya tarikatçılardan herhangi bir cemaati tenkîd veya takdîr niyeti ile yazmadım. Sadece Din-i Mübîn-i İslam içine giren bazı bid’aları izâle etmek; Sünnet-i Seniyye’yi ihyâ etmek; Risale-i Nur’da yapılan bazı tahrîfâtı tashîh etmek maksadıyla bu konuda Ellah’ın hükmünü beyân etmek, Kitab, Sünnet, İcma-ı Ümmet ve Kıyas-ı Fukahayı müdafaa etmek suretiyle bid’a ve tahrîfâta karşı manevi bir sed çekmek, istikâmeti kaybeden Müslüman kardeşlerimize sırât-i müstakîmi göstermek için halis bir niyetle kaleme aldım. Şayet bir hatam varsa, Ellah’tan affımı niyâz ederim. Yazılan bu eserler, takdîr edilirse, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ der, Rabbime şükrederim. Tenkîd edilirse, cevâb vermeye vaktim yoktur.

Benim eşhâsın veya cemaatlerin veya belli bir ırkın tenkîd veya takdîri ile alakam yoktur. Menfî Türkçülük veya menfî Kürtçülükle bir alakam yoktur. Risale-i Nur camiasında hiçbir gurubla alakam yoktur. Biz, bütün hak tarîkatları, mezhebleri ve Risale-i Nur’u kabul edenlerdeniz. Haşa tarîkatın ve mezheblerin münkiri değiliz. Davamız, Kur’an ve Sünnet’in hâdimi olmaktır. Biz hâdimiz, mahdûmiyeti istemiyoruz.

 

Hâdimu’l-Kur’an

Molla Muhammed DOĞAN

 

Bu yazi 1029 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.026 sn.
↑ Yukarı