14 Zilkade 1440
17 Temmuz 2019
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! Bilin ki; (göklerde ve yerde ne varsa hepsi Ellah'ındır. Şüphe yok ki, Ellah Ganî’dir, Hamid’dir.) Bütün varlıklar O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve her hamd ve senaya lâyık olan da yalnız O'dur.
(Lokman, 31/26)
Hadîs-i Şeriflerden
Ahirete göre dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden aldığı suyu göz önüne getirip bir baksın. (Yok denecek kadar az.)
(Müslim, cennet 55)
Dualardan
Ey kerem ve atâsı bol, afv ve mağfiretin sultânı Rabbimiz! Hakkımızda lütûf buyurduğun ni'metlerini saymakdan ve şükründen âciziz.وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ fermânıyla işâret buyurduğun şâkirler zümresine bizleri de idhâl eyle.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet bir kavun çekirdeğini halk eden zât, bilbedahe kavunu halk edendir; ondan başkası olamaz.
Şuâlar

PEYGAMBERLERİN VAZİFESİ, TEBLÎĞDİR

28.06.2019

#HaftanınHutbesi

 

يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ

 

Azîz Kardeşlerim!

Ellah tarafından peygamberlerin gönderiliş gáyesi, Ellah’tan almış oldukları emir ve nehiyleri beşere teblîğ etmektir. Teblîğ, peygamberlik vazîfesinin îfâsı için şart olup peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardan biridir. Bundan dolayıdır ki, Âdem (as)’dan Resûl-i Ekrem (asm)’a kadar gelen bütün peygamberler dîn-i İlâhîyi teblîğ etmişlerdir.

Cenâbı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’in bir çok âyet-i kerîmesinde peygamberlerin vazîfesinin sâdece teblîğ olduğunu bildirmiştir. Elçi, ancak Ellah’tan aldığı İlâhî vahyi, aynen insânlara teblîğ etmekle mükelleftir. Eğer kendisine inzâl olunan vahyi, aynen insânlara teblîğ etmezse; elçilik vazîfesini yerine getirmiş olamaz. Ellah (cc), teblîğ husûsunda Peygamberimiz (asm)’a hıtâben şöyle fermân eder:

“(Ey Peygamber! Sana Rabbinden indirilmiş olanı) vahy-i İlahiyi (eksiksiz tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan,) teblîğine me’mûr olduğun şeylerin hepsini lâyıkı vechiyle onlara bildirmezsen (O’nun risaletini tebliğ etmiş olmazsın. Ellahu Teâlâ, seni insanların şerlerinden korur. Şüphe yok ki, Ellahu Teâlâ kâfir olan bir kavme hidâyet nasib etmez.”[1]

Bu dînin aslı semâvî olduğu gibi; onun teblîğ  ve icrâat şekli de semâvîdir. Ya’nî, nasıl ki bu dîn, Ellah tarafından indirilmiş ve Hazret-i Peygamberin aracılığıyla îzâh edilmiştir; öyle de, bu dînin teblîğ şekli de yine Şâri-ı Hakíkí tarafından bizlere bildirilmiştir. O hâlde bu dîni teblîğ etmek husûsunda Hazret-i Peygamber (asm) nasıl bir yol ta’kíb etmiş ise,  o yol ta’kíb edilmelidir. Teblîğ husûsunda diğer metodlar ve uygulamalar bütünüyle yanlıştır ve Resûl-i Ekrem (asm)’ın caddesi olan sırât-ı müstakímden udull ve inhirâftır. Demek Müslümânların vazîfesi, her husûsta olduğu gibi, teblîğ ve cihâd konusunda da Peygamber Efendimiz’e ittiba’ etmektir.

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ “Alimler peygamberlerin varisleridir.”[2] hadîs-i şerîfinin sarâhatiyle, ulemâ-i İslâm da peygamberlerin vârisleri olmaları hasebiyle bu teblîğ vazîfesini yapmakla mükellef kılınmışlardır.

Dîn-i hak olan İslâmiyyet teblîğ edilirken muhâtablar nazara alınır. Şöyle ki:

1. Eğer muhâtab kâfir ise; inzâr edilir. Ya’nî, kendisine tehdîd edici âyât-ı Kur’âniyye ve ehâdîs-i nebeviyye anlatılır. Eğer küfrü bırakıp îmân ve İslâmiyyetle müşerref olursa, o zamân tebşîr edilir.

2. Eğer muhâtab; ehl-i îmân olup dînde lâübâlî ise; bu kimse ruhsatlarla okşanmaz, azîmetlerle îkáz edilir. Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri bu konuda şöyle buyurmaktadır:

3. Eğer muhâtab; îmânı kâmil, amel-i sâlih işleyen ve takvâ dâiresinde hareket eden müttakí bir mü’min ise, tebşîr edilir. Dolayısıyla inzâr edilir.[3]

 


[1] Mâide, 5:67.

[2] Ebu Davud, İlim, 1; Tirmizi, İlim, 19.

[3] Semendel Yayınlarından Mir’atu’l-Cihad 1 adlı eserden alınmıştır.

Bu yazi 200 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.018 sn.
↑ Yukarı