18 Cemaziyelahir 1440
23 Şubat 2019
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Onlar ki, mallarını gece ve gündüz, gizli ve âşikâr infâk ederler, artık onlar için Rableri katında mükâfâtları vardır ve onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
(Bakara, 2/274)
Hadîs-i Şeriflerden
Ey Ellahım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının zayi olmasından insanları şiddetle sakındırıyorum.
(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)
Dualardan
Ya İlâhî! Ordularımızı, dâimâ mansûr ve muzaffer eyle. Devlet adamlarımızı, hem maddî ve hem ma'nevî sahada mülk ve milletin yararına hizmetlere sevk edip muvaffak eyle.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Kur’an bizi siyasetten men'etmiş; tâ ki, elmas gibi hakikatları ehl-i dünyanın nazarında cam parçalarına inmesin.
Kastamonu Lâhikası

YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARI DOST EDİNMEMEK

29.12.2017

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰٓى اَوْلِيَٓاءَۢ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۜ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ

     Aziz Mü’minler!

     Okuduğum âyet-i kerîmede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

     “Ey îmân edenler! Yahudîleri ve Hıristiyanları dost ittihâz etmeyin! Zîrâ onlar, birbirinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost ittihâz ederse, o kimse onların zümresinden ve Ellah’ın sevmediği kullarından olur. Tahkìk Ellahu Teâlâ, Yahudî ve Hıristiyanları dost edinenleri hidâyete erdirmez. Çünkü onlar zâlimlerdir.”[1]

     Aziz Kardeşlerim!

     Ellah (cc), Kur’ân-ı Kerim’in bir çok âyetinde olduğu gibi, bu âyette de  mü’min kullarını aşağıdaki noktalarda Yahudî ve Hıristiyanlarla dostluktan nehyediyor. Şöyle ki:

     Din ve inanç noktasında onları dost tutmayın. Harblerde onlara yardım etmeyin ve onları desteklemeyin. Onların hükümlerini, örf ve âdetlerini kabûl etmeyin. Ehl-i kitâbı veliyyu’l-umûr ittihâz etmeyin. Devletin önemli mevkîlerine onları getirmeyin. Onlara ta’zîmde ve medh u senâda bulunmayın. Yahudî ve Hıristiyanları hiç bir cihetle kalben sevmeyin ve onlara emniyet etmeyin. Dünyevî ve uhrevî muâmelâtta onları sırdaş tutmayın. Onları cizye vâsıtasıyla devâmlı zillet içinde bırakın; size karşı şevket ve kuvvet sâhibi olmalarına fırsat tanımayın. İşte bu noktalarda Yahudî ve Hıristiyanlarla dostluk yapmak haram ve nifâktır.

     Dünyevî muâmelelerde ise, sır vermemek şartıyla onlarla mudârât yapmak câizdir. Mesela; fen ve san’at onlardan öğrenilebilir. Onlarla zarûret miktârı ticâret yapılabilir. Kızlarıyla evlenilebilir.

     Kardeşlerim!

     Al-i İmran Sûresinde ise şöyle buyruluyor:

     “Ey îmân edenler! Sizden olmayanları (Müslümanların dışındakileri) sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar, size fenâlık etmekten aslâ geri kalmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isteyip dururlar. Gerçekten size karşı olan kin ve düşmanlıkları, ağızlarından dökülen sözlerinden belli olmuştur. İçlerinde sakladıkları kin ve düşmanlıkları ise daha büyüktür. Düşünesiniz diye âyetlerimizi size böyle açıklarız.

     “İşte sizler öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde, siz onları seversiniz. Siz, bütün kitâblara îmân edersiniz. Onlar ise sizin Kitâbınıza îmân etmezler. Sizinle karşılaştıklarında ‘İnandık’ derler. Kendi başlarına kaldıklarında da size olan kin ve düşmanlıklarından dolayı parmaklarını ısırırlar. Sen de ki: ‘Kininizle ölün!’ Ellahu Teâlâ kalblerde olan esrârı bilir.

     “Size bir iyilik dokunsa, bu onları üzer. Başınıza bir musîbet gelse, buna da sevinirler. Eğer sabreder ve Ellah’dan korkarsanız, onların hîlesi size hiçbir zarar vermez. Zîrâ Ellah’ın ilmi, onların amellerini ihâtâ ettiğinden sizi onların şerrinden muhâfaza eder.”[2]

     “Ey bu vatan gençleri! Firenkleri taklîde çalışmayınız! Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefâhet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefîhâne taklîd edenler, ittibâ değil, belki şuûrsuz olarak onların safına iltihâk edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dâm ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet da’vâsında yalancılık ediyorsunuz! Çünkü şu sûrette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır!”

 

 (Semendel Yayınlarından Rumuzu’l-Kur’an, 1)

 


[1] Mâide, 5:41.

[2] Al-i İmrân, 3:118-120.

Bu yazi 1853 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed El-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.014 sn.
↑ Yukarı