17 Sevval 1440
20 Haziran 2019
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Yeryüzünde kibirli bir halde yürüme. Şüphe yok ki, sen ne yeri yarabilirsin) öyle bir kuvvete sahip değilsin (ve ne de boyca dağlara yetişebilirsin.) Artık bu kadar büyüklük taslamak sana yakışır mı?
(İsra, 17/37)
Hadîs-i Şeriflerden
Bir şey isteyeceksen Ellah’tan iste, yardım dileyeceksen Ellah’tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Ellah’ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Ellah’ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler.
(Tirmîzî, Kıyâme 59)
Dualardan
Yâ İlâhenâ! İsrail adı altında mukaddes İslâm yurduna yerleştirilen ve Mescid-i Aksâ gibi Müslümanların mukad¬des yerini işgàl eden Kavm-i Yehûd’u ve hâmîlerini târu¬mâr eyle ve bu zelîl kavme mukàvemet edemeyecek derecede Kur’ân ahkâmına yabancı kalıp dînsizlik rejiminin merha¬metine sığınacak derekeye düşen Müslüman devlet ve mil¬letlerinin kalblerini îmân ve Kur’ân nûru ile tahkîm ve düştükleri bugünkü hâlden tahlîs eyle.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.
Mektûbat

tahsiye.com yenilendi

13.01.2015
http://www.tahsiye.com/

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

Peygamber Efendimiz (sav)'in tebliğine sımsıkı sarılan sahâbe-i kirâmın yürüdüğü cadde-i kübrâ-i Kur’âniyyede yürüyerek bu istikametten tâviz vermeyen ve Kitap (Kur’ân-ı Azîmüşşân), Sünnet, İcmâ'-ı ümmet ve Kıyâs-ı fukahânın çizgisinden ayrılmayan BMB Yayın Grubu (Tahşiye Yayınları, Rahle Yayınları, Cihangiran Yayınları)'nın online sesi www.tahsiye.com artık yeni yüzü ve online sipariş seçeneği ile Ümmet-i Muhammed'in hizmetindedir.

Yeni yayın döneminde başarılar dileriz.

Rabb-i Kerîm'imiz, cümlemizi hak olan sırât-ı müstakímden ayırmasın. Âmîn.

Sa’y ü gayret bizden, tevfîk Cenâb-ı Hak’tandır.

Bu yazi 12315 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Rabbim istikamette sabitul kadem edip muvaffakiyetler nasib etsin.
04.02.2015 14:51 MUHAMMED ULAŞ

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.012 sn.
↑ Yukarı