17 Sevval 1440
20 Haziran 2019
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Yeryüzünde kibirli bir halde yürüme. Şüphe yok ki, sen ne yeri yarabilirsin) öyle bir kuvvete sahip değilsin (ve ne de boyca dağlara yetişebilirsin.) Artık bu kadar büyüklük taslamak sana yakışır mı?
(İsra, 17/37)
Hadîs-i Şeriflerden
Bir şey isteyeceksen Ellah’tan iste, yardım dileyeceksen Ellah’tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Ellah’ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Ellah’ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler.
(Tirmîzî, Kıyâme 59)
Dualardan
Yâ İlâhenâ! İsrail adı altında mukaddes İslâm yurduna yerleştirilen ve Mescid-i Aksâ gibi Müslümanların mukad¬des yerini işgàl eden Kavm-i Yehûd’u ve hâmîlerini târu¬mâr eyle ve bu zelîl kavme mukàvemet edemeyecek derecede Kur’ân ahkâmına yabancı kalıp dînsizlik rejiminin merha¬metine sığınacak derekeye düşen Müslüman devlet ve mil¬letlerinin kalblerini îmân ve Kur’ân nûru ile tahkîm ve düştükleri bugünkü hâlden tahlîs eyle.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.
Mektûbat

Sitemiz Açılmıştır

24.12.2014

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

 

BU SİTEYİ KURMAYA BİZİ SEVKEDEN SEBEBLER

1) Bu siteyi kurmaktan asıl gaye ve maksadımız; afv-ı İlahiye nail olmak ve rıza-yı İlahiyi tahsil etmektir. Üstad Bediüzzaman (ra) şöyle buyuruyor:

“Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksad yapmak gerektir.” (Lem'alar, 160)

 “Evvelâ rıza-yı İlahî ve iltifat-ı Rahmanî ve kabul-ü Rabbanî öyle bir makamdır ki; insanların teveccühü ve istihsanı, ona nisbeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccüh-ü rahmet varsa, yeter. İnsanların teveccühü; o teveccüh-ü rahmetin in'ikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür, yoksa arzu edilecek bir şey değildir… çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez!” (Mektubat, 413)

2) Bu site, doğrudan doğruya edille-i şer’iyye denilen Kitab, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’yı ve bu asırda Kur’an’ın manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur’u mihenk alan ve böylece müsbet hareket eden bir hey’et-i ilmiye tarafından kurulmuştur. Bu hey’et-i ilmiyenin maksadı, ihlas-ı tammı kazanmaktır. Haşa, halkın tenkîd ve tenkisi değildir. Üstad Bediüzzaman (ra) 20. Lem’a İhlas Risalesi’nde şöyle buyuruyor:

“Müsbet hareket etmektir ki; yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin; onlarla meşgul olmasın.” (Lem'alar, 151)

3) Bu site, istikamet dairesinde ehl-i hak mezhebi içerisinde ilm-i hakikati Müslümanlara beyan etmek suretiyle onları irşad etmek gayesine matuf olarak kurulmuştur.

4) Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin haber verip müjdelediği “şerh, haşiye, tekmil ve tefsir” vazifesini eda etmek maksadıyla, Tahşiye ve Rahle Yayınevi tarafından basılan eserlerimizi sizlere tanıtmak, bu eserlerde geçen imanî ve Kur’anî hakikatleri internet kanalıyla sizlerle paylaşmak, böyle bir hazine-i ulumdan haberdar olmanızı temin etmektir.

5) Bu siteyi kurarken maddi ve manevi (şöhret) hiçbir beklentimiz olmamıştır ve inşaallah olmayacaktır. Müslüman kardeşlerimizden talebimiz, ancak duadır ve bu siteden istifade ettikleri hakikatleri neşretmektir.

            وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

Bu yazi 2482 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

ELLAH (cc) Bu sitede emeği geçen herkesten razı olsun
15.01.2015 15:02 Esedullah

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.013 sn.
↑ Yukarı