5 Saban 1441
29 Mart 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler ve demir halkalar ve alevlendirilmiş bir ateş hazırladık.) Onlar, kıyamette elleri boyunlarına demir zincirler ile bağlanarak Cehennem ateşine sevk edileceklerdir. Orada ebediyyen azab göreceklerdir. İşte küfrün cezası, böyle ebedi Cehennem’dir ve bu ceza, ayn-ı adalettir.
(İnsan, 76/4)
Hadîs-i Şeriflerden
Birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Ellah'ın kulları kardeş olunuz.
(Buhari, Edeb, 57; Müslim, Birr, 23)
Dualardan
Ya İlâhî! Bizleri, analarımızı, babalarımızı, meşayih ve üstadlarımızı, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatlarımızı, komşularımızı, bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayr dua edenleri ve bizden hayr dua isteyenleri ve bizde hakları olanları ve bütün Ümmet-i Muhammedi (asm) mağfiret buyur.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Esbaba teşebbüs, bir dua-yı fiilîdir. Esbabın içtimaı; müsebbebi icad etmek için değil, belki lisan-ı hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktır.
Sözler

DEF-İ BELİYYÂT VE ŞİFA İÇİN OKUNACAK DUÁ

Üstâd Hazretleri’nin “Bir zât def'-i beliyyat için istişfâ اِسْتِشْفَاءْ ve istişfa' اِسْتِشْفَاعْ için böyle demiş:[1]”  diye bahsettiği duá hakkında Hacı Hulusi Bey (ra) buyuruyor ki: “Bir kimsenin bir sıkıntısı olsa ve bunu okusa, Ellah o kişiyi o sıkıntısından kurtarır.” O dua şudur:

يَا مَنْ لَط۪يفُ لَمْ يَزَلْ 

اُلْطُفْ بِنَا ف۪يمَا نَزَلَ

أَنْتَ الْقَوِيُّ نَجِّنَا 

عَنْ قَهْرِكَ يَومَ الْخَلَلِ

  ل۪ي خَمْسَةٌ اُطْف۪ي بِهَا 

نَارَ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةَ

اَلْمُصْطَفٰي وَالْمُرْتَضٰي 

وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

Mânâsı:

Ey lütf u keremi zâil olmayıp dâimî olan Latif!

İnen bela ve musîbet hakkında bize lütfet.

Ya Rabbi! Sen, kuvvet sahibisin, güçlüsün.

Yevm-i halel olan kıyamet gününden ve dünyadaki tehlikeli günlerden bizi kurtar.

Benim için senin katında şefaatleri makbûl olan beş insan var,  Ben, bu zevât-ı âliyeyi şefâatçi olarak zikredip Senin izninle vebâ ateşini söndürürüm.

O ateş ki; her şeyi kırıp atan bir ateştir; hastalıklardır, kederdir, elemdir, beladır, musibettir.

O beş kişi: Resul-i Ekrem (asm), Hazret-i Álî (ra), iki oğlu Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyn (ra) ve Fatıma (ra)’dır.

Ellahım! Bu beş mübârek insân -ki, bunlara hadîste ‘Hamse-i Âl-i Aba’ denilir. Bunların- hürmetine, maddî ve manevî bütün dertlerimize şifâ ver. Dünyevî ve uhrevî belâ ve musibetlerden, azâb-ı elîmden bizleri muhâfaza eyle. Âmin.


[1] Barla Lahikası, s.344.

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.006 sn.
↑ Yukarı