23 Cemaziyelahir 1441
17 Şubat 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
(Hicr, 15/99)
Hadîs-i Şeriflerden
Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.
(Buhârî, Rikâk 8; Müslim, Cennet 1)
Dualardan
Yâ İlâhenâ! Cennet ve cemâlinin müşâhedesiyle latîf ve hesâbsız ni’metlerini itmâm buyuracağın makbûl kulların zümresine cümlemizi idhâl buyur.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Cennet, bütün lezâiz-i ma’neviyeye medâr olduğu gibi, bütün lezâiz-i cismâniyeye de medârdır.
Sözler

“MUTLAK VEKÎL” VE “SARIKLI GENÇ” ÇIKTI!

01.02.2020
1174 defa görüntülenmiştir.

Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin te’lif ettiği Risâle-i Nûr eserlerini okuyan camia içinde çok medâr-ı bahs olan “mutlak vekîl, mutlak vâris ve sarıklı genç” konuları, Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî riyâsetindeki bir hey’et-i ilmiye tarafından Kitâb, Sünnet, İcmâ-ı Ümmet ve Kıyâs-ı Fukahâ ölçüleri dahilinde; ayrıca Risâle-i Nûr’daki esaslar çerçevesinde ele alındı.

Önceki yıllarda Rahle Yayınları’nın beş kitab halinde yayınladığı Reddü’l-Evhâm serisine ek yapılan “Reddü’l-Evhâm-6” adlı kitab, Semendel Yayınları tarafından “On İki Mesele” halinde istifadeye arzedildi. Kitaptaki bölümler şu konuları ihtivâ ediyor:

* Mutlak Vekîl ve Mutlak Vârisin esasları,

* Risâle-i Nur’un şahs-ı manevîsi,

* Sarıklı Küçük Bir Genç Zât,

* Müsbet hareket ve ezândaki dâvet,

* Ellah’ın ipine sımsıkı sarılıp ihtilâf çıkarmamak,

* Tefsîr, tecüme ve şerh çalışmalarında hey’et-i ilmiyyenin lüzumu,

* Vefât edenler için mevlid okutmanın hükmü,

* Sarık sarmanın ve cübbe giyinmenin hükmü,

* İslâm’da evlenmenin yeri, ehemmiyyeti ve fıkhî hükmü,

* İslâm’da sakalın yeri, ehemmiyyeti ve fıkhî hükmü,

* Risâle-i Nûr’dan başka eser okumaya ihtiyaç olup olmadığı,

* Bazı ilimleri öğrenmeden Risâle-i Nûr’u anlama imkânının olup olmadığı.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.
Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.010 sn.
↑ Yukarı